Privacyverklaring

Privacyverklaring Margot Reesink Tekst&Vertaling

Ik ben Margot Reesink, onder de bedrijfsnaam Margot Reesink Tekst&Vertaling (KvK 34388869)werkzaam als freelance journalist/tekstschrijver, redacteur en vertaler. Ik ben in die hoedanigheid ook verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en zal daarbij alles in het werk stellen om het vertrouwen van bezoekers van mijn website, mijn klanten, collega’s en leveranciers in stand te houden. Ik neem passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Deze privacyverklaring beschrijft wanneer en waarom ik persoonlijke gegevens verzamel, welke persoonlijke gegevens ik verzamel, hoe ik ze gebruik, evenals de voorwaarden waaronder ik ze aan anderen onthul en hoe ik ze veilig opsla en bewaar.

Privacy van de website

De website van Margot Reesink Tekst&Vertaling, www.margotreesink.nl, gebruikt alleen technische en functionele cookies. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website bevat op het moment van opstellen van deze verklaring (mei 2018) geen functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Mocht dat in de toekomst veranderen: deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, dan is het privacybeleid van de respectieve platforms van toepassing.

Welke persoonlijke gegevens ik verwerk en waarom

Ik verzamel, bewaar en gebruik uw persoonlijke gegevens met als doel het opstellen van een offerte, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of redactioneel werk en/of andere, gerelateerde diensten waar u mij om heeft verzocht, om over die diensten contact te kunnen houden of om te voldoen aan wettelijke vereisten.

Ik gebruik uw persoonlijke gegevens niet voor andere marketingdoeleinden dan het onderhouden van contact rond feestdagen en gebeurtenissen die u of mij zakelijk aangaan (verhuizingen en dergelijke). In die gevallen ga ik ervan uit dat ik als freelancer een gerechtvaardigd belang heb om uw persoonlijke gegevens te gebruiken. Mocht u bezwaar hebben tegen dit gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan hoor ik dat graag.

De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten: uw naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en BTW-nummer. In uitzonderlijke gevallen kan het ook uw geboortedatum, ID-nummer, BSN-nummer of andere persoonlijke informatie zijn.

Ik pas geen automatische gegevensverwerking toe en neem op basis daarvan dus ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Wie krijgt uw persoonlijke gegevens nog meer?

Ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook als u me verzoekt om uw gegevens door te geven, zal ik uw gegevens delen met die specifieke partij.

Voor administratieve doeleinden kunnen andere partijen toegang tot uw persoonlijke gegevens hebben, waaronder mijn accountant en het hostingbedrijf van mijn website. Al deze partijen voldoen aan de AVG.

Hoe lang ik uw persoonlijke gegevens bewaar

Gegevens met betrekking tot offertes worden een halfjaar bewaard. Voor zover het verrichte werkzaamheden betreft moet ik uw persoonlijke gegevens in het kader van de fiscale bewaarplicht zeven jaar lang bewaren. E-mailconversaties worden na vijf jaar verwijderd.

Uw recht op toegang tot uw gegevens

U heeft het recht om de persoonlijke gegevens die in mijn bezit zijn in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Als u mij uw verzoek per e-mail toestuurt, zal ik er zo snel mogelijk gevolg aan geven, maar uiterlijk vier weken na de dag waarop u uw verzoek heeft verstuurd.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij/Margot Reesink Tekst&Vertaling.

Uw recht om een klacht in te dienen

Mocht u twijfels hebben over de manier waarop ik uw persoonlijke gegevens verwerk, neemt u dan contact met mij op.

Ik ben te bereiken op e-mailadres margot.reesink@gmail.com

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 3 mei 2021 en zal indien en wanneer nodig worden herzien.

 

Beverwijk, 2 september 2023

Margot Reesink