Vertalingen en redactie

Taal, vertalen, taalbeheersing

Ik houd me al mijn halve leven bezig met taal. Achtereenvolgens en soms tegelijkertijd ben ik bureauredacteur, journalist, ondertitelaar, (boek)vertaler en persklaarmaker geweest.

Dat zijn beroepen die één belangrijk ding gemeen hebben: je moet zorgvuldig met je moedertaal omgaan.

Ze zijn ook zo verschillend van elkaar dat ik er een veelzijdige taalbeheerser door ben geworden.

Vertalen is een vak…

Als ik vertaal staat de leesbaarheid voorop; een tekst die die prettig leest en natuurlijk aandoet maakt meer indruk en blijft langer hangen. Tegelijkertijd probeer ik de stijl van de auteur zo goed mogelijk naar het Nederlands over te brengen.

En dat is evenwichtskunst. Vertalen is geen exacte wetenschap, de keuze voor een woord of constructie is altijd (deels) persoonlijk, maar ik werk zo transparant mogelijk. Ik probeer zoveel mogelijk te beredeneren waarom ik voor die vertaling kies en niet voor een andere.

Wat voor mij vanzelf spreekt, maar ik meld het toch even: vaktermen of wetenschappelijke namen pas ik aan de Nederlandse normen aan en je huisstijl respecteer ik natuurlijk.

 

…net als redigeren, trouwens

Dankzij mijn ervaring, mijn algemene ontwikkeling en dat ‘evil eye’ zie ik grammaticale fouten, spelfouten, tikfouten, ontbrekende of overbodige spaties, maar ook inconsistenties in opbouw of plot en andere onbedoelde uitglijders.

Dat is natuurlijk handig als ik met je tekst bezig ben. (Ik heb het ook als ik gewoon een boek lees, wat soms vervelend is. Maar da’s een ander verhaal.)

Echte fouten corrigeer ik, dingen waar discussie over mogelijk is of die meer met mijn voorkeur te maken hebben koppel ik altijd naar je terug.

Het moet wel jouw verhaal blijven.

 

Vertaler of redacteur nodig?

Stuur een mail of een berichtje via Linkedin en we praten verder.